Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 

Foto dhe video

 


              
Emisioni i mëngjesit në Top-Channel
ALBUMI I FOTOVE NGA OLIMPIADA XIV KOMBËTARE 

1. Të gjithë fituesit me foto individuale.

2. Foto nga ditët e olimpiadës. 

3. Foto nga Ceremonia e Ndarjes së Çmimeve, 1 shtator 2014.
 
     


 

Më poshtë keni ecurinë e 14 viteve shkollim tek "Udha e shkronjave" sipas programeve të Kembrixhit.
Kliko logot për të marrë më shumë informacion rreth programeve dhe e kualifikimeve të Kembrixhit
UDHA E SHKRONJAVE 
tashmë edhe shkollë e mesme.
Djathtas shpjegimi i shpërndarjes
së paketave mësimore të Kembrixhit
Parashkollor 
plus Fillore deri
në klasa 5
6 vite
Klasa 6,7,8

3 vjet
 Klasa 9,10

3 vjet
 Klasa 11,12,13

3 vjet
  CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS   Cambridge Primary Cambridge Secondary 1 Cambridge IGCSE Cambridge A Level


Kliko foton