Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 


Botime


“Çdo përvojë përfundon me një libër”. Botimet e shkollës “Udha e shkronjave” vërtetojnë më mirë vlerën e kësaj fjale të urtë. Gjithçka që kemi botuar është fryt i punës që është bërë më parë që nga një anë e ka pasqyruar por nga ana tjetër i ka paraprirë zhvillime më të mira në atë fushë.

Sukseset tona në botime janë disa:

A. Seria e librave periodikë të Olimpiadave Kombëtare, e vetmja e këtij lloji në Shqipëri, që pasqyron punën në 16 olimpiadat e zhvilluara deri tani. Këto libra janë pjesë e bibliotekave personale të nxënësve të shkëlqyer nga Shqipëria dhe Kosova. Disa prej tyre gjenden ende në shkollë.

B. Seria e librave “Eja në test” ka qenë “bumi” i botimeve tona. Ato përmblidhnin mbi 400 teste të hartuara nga drejtoria e shkollës në vitet 1997-2003 për të gjitha lëndët teorike dhe mësuesit anembanë Shqipërisë i përdorën për të testuar kapitujt e lëndëve të ndryshme.

C. Librat me problema të matematikës.

Ç. Tekstet mësimore, ku dallohen Abetarja “Udha e shkronjave”, Logjika 1, Logjika 7,8,9, Matematika 3 dhe 6, Matematika 7 e Oksfordit, Gjuha 3, Dituria 3 dhe 5, Librat e kopshtit.

D. Librat me temë e letërsisë me motiv patriotik: “Besa” dhe “Gjuha shqipe”. 

 

 

ABETARE

  Gjuha shqipe 3   Matematika 3
         
Matematika 6     Logjika 7,8,9
         
  Dituri natyre 3
 
         
   
         
   
         
   
         
   
         

   
         
 

 
         
       
         
 

 

Më poshtë keni ecurinë e 14 viteve shkollim tek "Udha e shkronjave" sipas programeve të Kembrixhit.
Kliko logot për të marrë më shumë informacion rreth programeve dhe e kualifikimeve të Kembrixhit
UDHA E SHKRONJAVE 
tashmë edhe shkollë e mesme.
Djathtas shpjegimi i shpërndarjes
së paketave mësimore të Kembrixhit
Parashkollor 
plus Fillore deri
në klasa 5
6 vite
Klasa 6,7,8

3 vjet
 Klasa 9,10

3 vjet
 Klasa 11,12,13

3 vjet
  CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS   Cambridge Primary Cambridge Secondary 1 Cambridge IGCSE Cambridge A Level

 

Kliko foton