Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 


Cambridge Global Perspectives

 

PËR AFTËSITË E SHEKULLIT 21
JEMI CAKTUAR SHKOLLË PILOT E KEMBRIXHIT

Shkolla “Udha e shkronjave” Cambridge International School fillon sivjet në të gjitha klasat programin Cambridge Global Perspectives që synon të pajisë nxënësit me aftësitë e shekullit 21.
“Udha e shkronjave” është ndër të paktat shkolla të Kembrixhit në Europë (5 të tilla) dhe në botë (25 të tilla) që do të pilotojnë këtë program për dy vjet (2016-2018), para se programi të bëhet publik për shkollat në vitin 2018.
Statusi “shkollë pilot” për shkollën “Udha e shkronjave” për një program të tillë botëror pilot që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për kurrikulën e shkollës në botë është arritja më e madhe që ka patur një shkollë shqiptare në arenën ndërkombëtare. 

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Cambridge Global Perspectives

Kliko foton