Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 


Zgjidhni të mesmen “Udha e shkronjave” me programe Cambridge IGCSE dhe A Levels

 

Pse ka jashtëzakonisht shumë rëndësi të mendoni çfarë programesh do të bëni?

Fati arsimor dhe profesional varet jashtëzakonisht shumë nga ajo çfarë mendoni të bëni në vitet e shkollës së mesme. Orientimi i saktë në programe, cilësia dhe reputacioni i vetë programeve dhe kontrolli i cilësisë bashkuar me përvojën 20vjeçare të shkollës “Udha e shkronjave” ju japin garancinë që ju do të shkëlqeni në universitet.

Çfarë nxënësi duhet të jem që të ndjek këtë shkollë?

“I shkëlqyer” ose “Shumë i mirë”.

Çfarë duhet të di para se të hyj në shkollë?

Nuk ka më të rëndësishme për ju sesa të shihni faqen zyrtare të Kembrixhit.

● Cambridge International Examinations është ministria jonë ndërkombëtare. Është departament i Universitetit të Kembrixhit dhe lider botëror në ofrimin e programeve dhe kualifikimeve mësimore, për moshat 5-19 vjeç. Ky institucion na ka licensuar, na jep të drejtën për përdorim të programeve, udhëzon për tekstet mësimore që përdorim, jep mbështetjen online dhe trainimin e mësuesve dhe certifikimin e nxënësve duke u dhënë atyre dokumentacionin e duhur që njihet kudo në botë. Ata janë departament i Universitetit të Kembrixhit. Duhet të kaloni shumë kohë (jo më pak se 3 orë) në faqen zyrtare www.cie.org.uk

● Programet IGCSE ju interesojnë veçanërisht për vitin e parë, që do të kryeni në shkollën “Udha e shkronjave”. Atëherë klikoni këtë link http://cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-secondary-2/cambridge-igcse/

● Programet Cambridge As & A Levels ju interesojnë veçanërisht për vitin e dytë dhe të tretë dhe ju duhet të klikoni këtë link:  http://cie.org.uk/programmes-and-qualifications/cambridge-advanced/cambridge-international-as-and-a-levels/

 

● Nëse doni të shihni licensimin tonë si shkollë e Kembrixhit, ju klikoni në http://cie.org.uk/i-want-to/find-a-cambridge-school/

 

 

Njihuni me programet Cambridge A Level në këtë link ose klikoni logot  

UDHA E SHKRONJAVE

 

Gjuhët e huaja

 

 


 

Kontaktet e shkollës së mesme

 

 

Why Cambridge? About Cambridge International Examinations

College ready 
with Cambridge International A Levels

 
UDHA E SHKRONJAVE 
Cambridge Schools Conference, 2015
Understanding Cambridge Learners