Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 

 


 


Provimet Cambridge IGCSE

Provimet Cambridge IGCSE

Koha per A LEVEL dhe IGCSE

Kontrolli i njohurive përmes testimeve online ka disa përparësi për prindin. Ai është vetë vëzhgues gjatë kohës që bëhet testimi, shikon reagimin e fëmijës gjatë kohës së testit, merr prej nesh përqindjen e realizimit të testit. Ne do t'i japim edhe një vlerësim tonin nëse gjëndja është apo jo shkëlqyeshëm, shumë mirë, mirë. E vetmja gjë që duhet të bëjë prindi është të ruajë sigurinë e testimit. Testimet sigurojnë përgjigje për vetë prindin. Rezultatet nuk janë pjesë e ndonjë konkurrimi, ndaj fëmija duhet të ndihet i çliruar nga stresi i klasifikimit. Testimet online na krijojnë ne statistika tepër të vlefshme që janë një orientim shumë i mirë për të vlerësuar ne dhe ju arritjet e fëmijës. 

1. KURSE BALLË PËR BALLË, MBASDITE ME TRANSPORT TË GARANTUAR

Problemi më i madh që kanë prindërit që duan të arsimojnë fëmijët mbasdite është kryesisht humbja e kohës nga ana e prindit për të përcjellë dhe marrë fëmijën nga shtëpia në kurs dhe anasjelltas. Është një humbje e madhe kohe. 

Këtë problem "Udha e shkronjave" e ka zgjidhur tashmë dhe për herë të parë në 20 vjet po hap kurset e saj mbasdite në shumë lëndë nga gjuhët e huaja, matematika, shkenca, artet dhe sporti.  
Kurset fillojnë në 1 tetor 2017. KLIKONI FOTON PËR TË KALUAR NË FORMULARIN E INTERESIT.


Kurse Mbasdite UDHA E SHKRONJAVE

2. REGJISTROHUNI NË KURSIN ONLINE TË MATEMATIKËS - Klasa 1-12

Më i frekuentuari nga nxënësit e Olimpadës Kombëtare organizuar nga "Udha e shkronjave". Bazat me Oksfordin në www.myimaths.com. Problemzgjidhja në Google Classroom. Kursi kushton 150 euro në vit (përfshihet edhe regjistrimi në Olimpiadën XVIII Kombëtare 1-9 qershor 2018).

Të interesuarit nga gjimnazet për provimet Cambridge IGCSE, A Level, (maj 2018) të na shkruajnë në info@udhaeshkronjave.edu.al

 


REGJISTRONI TË DHËNAT TUAJA NË KËTË FORMULAR (kliko foton)

 

 

======================================================================================================

Kliko

Kliko

 

Kliko