Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 
 
 
 
Doli broshura pėr prindėrt
Data e artikullit: 2017-08-05

Broshurë përmban 17 faqe, dhe pasqyron arritjet më të mira në fushën e këshillimit të prindit, sipas përvojës më të mirë të SHBA-së. Broshura u jepet vetëm prindërve të shkollës "Udha e shkronjave" dhe shpreh edhe politikën dhe rregulloren e shkollës me këtë anë të punës së shkollës. 


Ndihma per femijet per detyrat e shtepise


<- Kthehu mbrapsht