Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 
 
 
 
GJUHA SHQIPE - libri i fundit i shkollės
Data e artikullit: 2014-08-18

Gjuha shqipe 

Libri "Gjuha shqipe" u botua më 25 maj 2014 si pjesë e literaturës ndihmëse të Olimpiadës XIV Kombëtare. Ju mundet ta shihni këtu një paraqitje të tij. 

http://issuu.com/udhaeshkronjave/docs/gjuha_shqipe_ok


<- Kthehu mbrapsht