Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 

 
 
 
 
 
DITA E TRASHĖGIMISĖ
Data e artikullit: 2015-05-29

Gëte

Dhe unë çmoj për më të mirën,

Ç’i kënda një burri zemërthjeshtë:

Në një fole të ngrohtë e të qetë,
Të mbash gjallë Trashëgimn’ e Shentë.

 

Gëte - Faust


DITA E TRASHËGIMISË

NË OLIMPIADËN XV KOMBËTARE

 

1-9 qershor 2015


Çdo ditë të Olimpiadës XV Kombëtare, në pushimet ndërmjet testeve, do të ketë një ekspozitë të krijuar nga vetë nxënësit me sende, veshje që kanë lidhje me trashëgiminë familjare ose kombëtare. 
Ftohen nxënësit që të vijnë me diçka të veçantë që tregon trashëgimi në ditën e olimpiadës. Fotot që do të merrni për vete në olimpiadë do të jenë një kujtim i paharrueshëm si për ju ashtu edhe për ne. 

 

 

Dita e trashëgimisë në Olimpiadë


<- Kthehu mbrapsht