Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
PARASHKOLLORI (NIVELI 1 I KEMBRIXHIT)
KLASA 1 (NIVELI 1 DHE 2 I KEMBRIXHIT)
KLASA 2 (NIVELI 3 Tė KEMBRIXHIT)
KLASA 3 (NIVELI 4 I KEMBRIXHIT)
KLASA 4 - OFERTĖ
KLASA 5 (NIVELI 6 I KEMBRIXHIT)
TRAINIM PėR PRINDėRIT
FILLORJA E KEMBRIXHIT
 
 

 


 

PLOTËSONI MË POSHTË FORMULARIN E REGJISTRIMIT PARAPRAK
Nëse e plotësoni, ju na krijoni mundësinë t’ju njoftojmë të parët 
për kalendarë veprimtarish të rëndësishme për fëmijën tuaj, botime, ose kurse online. 

 

Create your own user feedback survey

James Heckman është Nobelist në ekonomi. Kurba e tij është mjaft e njohur për të argumentuar 

pse është i rëndësishëm investimi në zhvillimin e fëmijërisë së hershme.

Për të shkuar në HOMEPAGE kliko logon në krye të faqes (sipër majtas) ose kliko këtë foto poshtë. 

Kontaktet e shkollës së mesme