Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
PARASHKOLLORI - REGJISTROHU
KLASA 1 - REGJISTROHU
KLASA 2 - REGJISTROHU
KLASA 3 - REGJISTROHU
KLASA 4 - REGJISTROHU
KLASA 5 - REGJISTROHU
UDHėZUESI PėR PRINDėRIT
LISTA E PėRGATITJES PėR UNIVERSITET
PROGRAMET SHTETėRORE 1-5
 
 

 


 

Lista përgatitore për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Më poshtë është kopertina e broshurës "Ndihmë për fëmijën tuaj lidhur me detyrat e shtëpisë" përmban 17 faqe, dhe pasqyron arritjet më të mira në fushën e këshillimit të prindit, sipas përvojës më të mirë të SHBA-së. Broshura u jepet vetëm prindërve të shkollës "Udha e shkronjave" dhe shpreh edhe politikën dhe rregulloren e shkollës me këtë anë të punës së shkollës. 


Cambridge Primary

VLERËSIMI PSIKOLOGJIK I FËMIJËVE NË FILLIM TË VITIT

 “Testimi psikologjik mbi përparësitë dhe mbi vështirësitë” është prej burimi të besuar dhe është në listën e burimeve të besueshmë nga Departamenti i Edukimit i Mbretërisë së Bashkuar. Prindit i jepet një pyetësor me 25 pyetje, për t’u përgjigjur për anë të ndryshme të fëmijës së tij.

Përgjigjet e prindit njihen vetëm prej drejtorisë së shkollës “Udha e shkronjave”. Ato hidhen në mënyrë anonime (pa asnjë tipar identifikues të fëmijës) në përpunuesin automatik të të dhënave. Prej andej del një përgjigje diagnozë.

Prindit i jepet përgjigjia që del nga autorët e testit psikologjik.  Gjithashtu ai ka edhe një kopje të përgjigjeve që ka dhënë vetë.

Në fund raporti ka edhe një shënim, që nëse prindi mendon se parashikimet për diagnozën janë të ekzagjeruara ose me nënvleftësime, prindi mund të ketë të drejtë. Një test i shkurtër nuk është njëlloj me një vlerësim të drejtpërdrejtë nga eksperti. Ndoshta duhen të dyja. 

 

 


Ndihma per femijet per detyrat e shtepise

Kombinim unik faktorësh

Kombinim unik faktorësh

“UDHA E SHKRONJAVE” NGJITET NË VENDIN E PARË EDHE NË SHËRBIMIN E TRANSPORTIT TË NXËNËSVE

 

Sivjet transporti i nxënësve të shkollës “Udha e shkronjave” do të realizohet me shoqërinë e transportit të taksive “Go Taxi” kompania më e mirë në treg.

Disa nga përfitimet e nxënësit dhe të prindit:

Shkurtim mesatarisht 50% në kohët e transportit, që do të thotë më shumë kohe ndenje në shtëpi për nxënësit në mëngjes dhe në pas mësimit.
Siguri me e lartë në shërbimin e transportit.
Informim më i mirë i prindërve për vendin se ku ndodhet fëmija në një çast të caktuar.
Një qetësi dhe humor më i mirë i fëmijëve.

 

 

 

 

Global Perspectives