Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
PARASHKOLLORI - REGJISTROHU
KLASA 1 - REGJISTROHU
KLASA 2 - REGJISTROHU
KLASA 3 - REGJISTROHU
KLASA 4 - REGJISTROHU
KLASA 5 - REGJISTROHU
UDHėZUESI PėR PRINDėRIT
LISTA E PėRGATITJES PėR UNIVERSITET
PROGRAMET SHTETėRORE 1-5
 
 

 


 

Lista përgatitore për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Lista e përgatitjes për universitet

Kombinim unik faktorësh

Kombinim unik faktorësh

“UDHA E SHKRONJAVE” NGJITET NË VENDIN E PARË EDHE NË SHËRBIMIN E TRANSPORTIT TË NXËNËSVE

 

Sivjet transporti i nxënësve të shkollës “Udha e shkronjave” do të realizohet me shoqërinë e transportit të taksive “Go Taxi” kompania më e mirë në treg.

Disa nga përfitimet e nxënësit dhe të prindit:

Shkurtim mesatarisht 50% në kohët e transportit, që do të thotë më shumë kohe ndenje në shtëpi për nxënësit në mëngjes dhe në pas mësimit.
Siguri me e lartë në shërbimin e transportit.
Informim më i mirë i prindërve për vendin se ku ndodhet fëmija në një çast të caktuar.
Një qetësi dhe humor më i mirë i fëmijëve.

 

 

 

 

Global Perspectives