Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
KLASA 6 - REGJISTROHU
KLASA 7 - REGJISTROHU
KLASA 8 - REGJISTROHU
PROGRAMET: CAMBRIDGE SECONDARY 1
PRANIMET Nė CIKLIN 2
MėSIMI I GJERMANISHTES
PROGRAMET SHTETėRORE 6-9
 
 

 


 


Gjuhë shqipe - Klasa 6 Matematikë - Klasa 6 Biologji - Klasa 6
Fizikë - Klasa 6 Anglisht - Klasa 6 Histori - Klasa 6
Gjeografi - Klasa 6 Muzikë - Klasa 6 Vizatim - Klasa 6
Edukim fizik - Klasa 6 Edukim shoqëror - Klasa 6 Teatër - Klasa 6
Teknologji - Klasa 6 TIK - Klasa 6  


Gjuhë shqipe - Klasa 7 Matematikë - Klasa 7 Biologji - Klasa 7
Fizikë - Klasa 7 Anglisht - Klasa 7 Histori - Klasa 7
Gjeografi - Klasa 7 Edukim shoqëror - Klasa 7 Edukim fizik - Klasa 7
Edukim muzikor - Klasa 7 Edukim figurativ - Klasa 7 TIK - Klasa 7


Gjuhë shqipe - Klasa 8 Matematikë - Klasa 8 Biologji - Klasa 8
Fizikë - Klasa 8 Kimi - Klasa 8 Histori - Klasa 8
Gjeografi - Klasa 8 Edukim fizik - Klasa 8 Edukim figurativ - Klasa 8
Edukim muzikor - Klasa 8 Anglisht - Klasa 8 TIK - Klasa 8
Edukim shoqëror - Klasa 8    


Gjuhë shqipe - Klasa 9 Matematikë - Klasa 9 Biologji - Klasa 9
Fizikë - Klasa 9 Kimi - Klasa 9 Anglisht - Klasa 9
Histori - Klasa 9 Gjeografi - Klasa 9 Edukim fizik - Klasa 9
Edukim shoqëror - Klasa 9 Edukim muzikor - Klasa 9 Informatikë - Klasa 9