Cambridge
   International
   School
   * * * * *
| Google+ |

 
       
OLIMPIADA XVII E MATEMATIKėS, 2017
OLIMPIADA XVII E SHKENCėS, 2017
OLIMPIADA XVII E GJUHėS SHQIPE, 2017
OLIMPIADA E KOMPETENCėS GLOBALE
FAZA E TESTIMEVE ONLINE, 2017
CEREMONIA E NDARJES Sė ĒMIMEVE
OLIMPIADA X E PARASHKOLLORėVE, 2017
KALENDAR
FESTIVALI I KERCIMIT - VOTA IME
STUDENTė Tė TOPLISTėS BOTėRORE
 
 

 


 


 

 

NDIQNI KËTO HAPA PËR REGJISTRIM NË OLIMPIADË

HAPI I PARË PËR REGJISTRIM:

Na dërgoni në emailin olimpiada@udhaeshkronjave.edu.al të dhënat e nxënësit: emër, mbiemër, klasë, shkollë, qytet, datëlindje, email, celular.

HAPI I DYTË PËR REGJISTRIM

Ju nisim një kod me katër shifra (p.sh. 4032) dhe ju kryeni pagesën në bankën BKT llogaria 428743025 (Udha e shkronjave) ose IBAN AL3520511289743025CLPRCFEURK

HAPI I TRETË PËR REGJISTRIM

Ju na nisni skanimin e pagesës në olimpiada@udhaeshkronjave.edu.al dhe ne ju nisim udhëzimet përfundimtare.

 ================================================================

 

Ju ftojmë të ndiqni fjalën e drejtorit të shkollës “Udha e shkronjave” Cambridge International School zotit Artur Shkurti për të hapur veprimtaritë e Olimpiadës XVII Kombëtare që do të mbahet në datat 1-9 qershor 2017 që është një konkurrim për klasat 1-9 dhe për katër gara: Gjuhë Shqipe, Matematikë, Shkencë, Kompetencë Globale.